Fredagsfrie tanker om: “Ansvar, pligt og ambition”.

I mine samtaler møder jeg igen og igen temaer / problematikker i samlivsforhold, som ofte bunder i og har rødder i “ansvar, pligt og ambition”.

Mange af de udfordringer og problemer som opstår i dagligdagen, tror jeg bunder i den kulturrelle opdragelse med at vi skal “passe” ind i en bestemt familie- og samfundsstruktur. Det at være anderledes og ikke “passe ind” er ensbetydende med fraværet af ubetinget kærlighed?

Vi bliver hele livet igennem gjort opmærksom på, at vi først “får kærlighed” eller anerkendelse, når vi præstere og har lavet noget flot. Vi skal være dygtige for at “få kærlighed”. Der bliver klappet og givet belønning når de første skridt tages – “Se hvor dygtig barnet er” – vel vidende at ingen børn kravler ind i skolegården på deres første skoledag. Fraværet af den ubetingede kærlighed gør os syge, fordi vi har lært at skulle præstere for at gøre os fortjent til den? Ansten for ikke at få den ubetingede kærlighed eller anerkendelse tærer hele livet igennem på psyken. Det kan give stress.

Gennem opdragelsen finder vi ud af, at vi Skal = har pligt til og deraf ansvaret for at kunne være i livet i de sammenhænge vi møder gennem livet så vi “passer ind”. Opfylder vi ikke dette kan risikoen for “udstødelse af familien / samfundet” være tilstede. Vi har derfor en tillært ubevidst ambition om at få alt til at lykkes af angst for at blive udstødt?

På det seksuelle område kan dette give sig udslag i, at vi under elskoven “går over i den anden” for at få anerkendelse som en god elsker. Vi påtager os ubevidst ansvaret for, at partneren skal have det godt i elskoven p.g.a. “opdragelsespligten”. Der går en ubevidst ambition i gang med at skulle” præstere og give det bedste” til den anden. Og der er vel ikke noget som på den lange bane kan være en større lystdræber end “ansvar, pligt og ambition”.

“Stay at home” plejer jeg altid at give den enkelt med på vejen. Vær med det som er under elskoven. Vi har ingen pligt eller ansvar over for partneren. Selvfølgelig skal vi være gode ved og opmærksomme med hinanden. Men i stedet for at have en ambition på egen eller partnerens vegne, så bliv hjemme på egen bane halvdel og nyd NYDELSEN. Slip ambitionen = målet om at skulle nå noget bestemt. Vær med nydelsen i hvert eneste øjeblik under elskoven. Hvis vi har en ambition om at ville nå noget under elskoven mister vi måske muligheden for at opdage NYDELSEN når den er der?

Måske er livet enormt enkelt at leve, men vi har gennem opdragelsen lært at gøre livet kompliceret, fordi vi er opdraget ind i “ansvar, pligt og ambition”?

God weekend.