Julens mange følelser.

FORVENTNINGER:

Så er det første søndag i advent; en markering af en helligedag her i landet som optakt til den kommende helt store helligdag – den 24. december – årets vel nok største helligdag med dens traditioner og forventninger hos såvel voksne som børn. 

Med Julens komme, vil vi ofte blive udfordret rent følelsesmæssigt p.g.a. indlærte traditioner og forventninger. Ligeledes på det kommunikative plan, fordi vores følelser udtrykkes i sproget. “Hvordan taler jeg, når jeg er ramt af underliggende følelser”, der som en trold af en æske har det med at dukke op på de mest ubelejlige tidspunkter.

Julen siges også at være hjerternes fest – tiden hvor lyset lukkes ind – og hvor det er muligt, som en metafor “at åbne hjertet”. Dette “at åbne hjertet” handler om helhjertet at kunne være i og med den ubetingede kærlighed, med alt det hvad det betyder for den enkelte. Den ubetingede kærlighed sætter os til stadighed på store udfordringer, fordi vi rammes i de grundlæggende følelser og derfor også i vores kommunikation. 

PÅVIRKNINGER:

Fra fødslen har vi gennem konstante påvirkninger fra vores ophav, familie, nære relationer, venner, kammerater, skolen og samfundet tilegnet os strategier for at kunne “overleve” i hverdagen. Vi har lært at tilpasse os omgivelserne og måske glemt  “grundtonen” som vi er født ind i livet med. Hvor lang tid endnu skal / vil vi være et tilpasset individ?

Gennem min mangeårige praksis med at undersøge egne følelser og mønstre er det blev mere og mere klart, hvor enkelt det er at leve livet. Jo mere jeg er i stand til at mærke og registre mine følelser og “stå ved dem” jo enklere leves livet. Jeg kalder det følelsesmæssig bevidsthed. Denne bevidsthed er kommet gennem lysten til at forandre det, som i mig føltes som svært og ofte var forbundet med angst / frygt / det at være bange. 

SYSTEMER:

Verden kan opleves som enormt kompliceret at leve i. Jeg tror det modsatte gør sig gældende. Vi er fra fødslen opdraget / præget ud af den “oprindelige grundtone”. Vi må nødvendigvis derfor have strategierne på plads for bare nogenlunde at kunne holde ud, at leve i den komplicerede verden.  Mange behov er formentlig blevet sat til side gennem barneårene, fordi vi altid ønskede anerkendelse af de som stod en nær i barneårene. “Jeg vil gerne elskes ubetinget som den jeg er” – men hvor mange er blevet dette siden fødslen? Vi har derfor lært at tilpasse os den sammenhæng / familie vi er opfostret igennem. Vi indordner os i de forskellige “systemer”.

Jeg er stadigvæk af den opfattelse, at vi som forældre / voksne gør det så godt vi kan i forhold til vores børn. Men som forældre er vi også et produkt af vores forældre og deres generationer. Det er kun os der kan bryde mønstret – og det er aldrig for sent. 

Gennem mine mange samtaler oplever jeg til stadighed, hvor livsbekræftende det er, når en person tør “give slip” i tankemønstre / følelser og blive fri til at være og mærke deres egen grundtone i livet. 

BACHS BLOMSTERREMEDIER:

Jeg tilbyder samtidig i samtalerne også muligheden for at blive bekendt med Bachs Blomsterremedier, som støtter op omkring en bevidst indsigt i hvilke underliggende følelser der endnu ikke er bevidstgjorte. Herved opnås det, som jeg kalder for følelsesmæssig intelligens/bevidsthed. Dette giver samtidig et sprog, en kommunikation, som udtrykkes fra ens egen grundtone i livet. 

I den kommende julemåned oplever jeg ofte at blomsterne Kristtorn og Guldpil kommer på spil. Kristtorn, fordi der kan være en meget stærk følelse af, at der ikke er nok kærlighed til mig. Dette kan resultere i mistroiskhed med udadrettet had, vrede, irritation og jalousi til følge, fordi personen inderst inde føler sig ulykkelig. Guldpil, fordi der kan være en meget stærk følelse af uretfærdighed. Dette kan ofte resultere i en offerrolle tilstand, store forventninger, bitterhed og ulmende nag, fornærmethed, ironi/sarkasme, “det er de andres skyld”.

Følelserne bag Kristtorn & Guldpil kan transformeres til at opleve, at der er kærlighed nok til alle. At kunne tage ansvar for sig selv, så de negative bagvedliggende følelser ikke løber løbsk, når vi fanges i gamle ubevidste følelsesmæssige mønstre. 

Skulle du ønske at forandre noget i forhold til følelser og kommunikation, er du velkommen til at kontakte mig. 

Med ønsket om, at Julefreden må sænke sig.  

Bach Blomsterremedier