Parterapi & God kommunikation i Horsens.

Hvorfor går det altid op i “hat & briller” når jeg snakker med min partner? Hvad gør jeg galt og hvorfor “hører” min partner ikke det jeg siger? 

Er det muligt at være i parterapi sammen? Uden at falde i de gamle fælder? Uden at hænge fast i fortidens uløste konflikter / historier, der har fået ord som skuffelser, bitterhed, offerrolle, vrede, had, jalousi, afvisning m.v. frem i dig?

Kærlighed kram - Mand og kvinde

Kontakt gennem kærlighed

Hos mig kan I komme til parterapi / samtale ved Horsens. Gennem min uddannelse til bl.a. sexolog er det min helt klare overbevisning, at det kan lade sig gøre at være i parterapi sammen. Uanset hvor angstprovokerende, kravfyldt og uvant det end kan opleves.

Det er min erfaring, at hvis begge parter tør at “sætte sig selv i spil”, kan der opstå et rum for lydhørhed, empati og lyst til forandring. Det kan koste “blod, sved og tårer” at ville forandringen. Det er ikke sjovt – vores ubevidste vil ikke give slip på vaner, mønstre, erfaringer m.v., som vi tror er sandheden. En sandhed, som vi ubevidst har taget til os som en identifikation. Men vi kan ikke være vores historier, som er skabt i fortiden. Når historierne “slippes” vil det være muligt at være ægte tilsted i det som ofte kaldes for “nu’et”. Den gode kommunikation opstår – og det går ikke længere op i “hat & briller” når jeg snakker med min partner.

Jeg kan ikke give jer garantier med en eller flere omgange af parterapi. Gennem spørgsmål vil jeg hele tiden forholde mig undrende til jeres udfordringer. Jeg anvender den systemiske tænkning og forståelse til mine spørgsmål. Jeg vil komme med forstyrrelser til jeres måde at se og få øje på udfordringen i jeres parforhold. Dette kan opleves ubehageligt og provokerende. Hvilket jeg så igen vil stille mig undrende over for. Hvordan bliver det ubehageligt og provokerende i dig? “Hvordan bærer du dig af med at tænke som du tænker”?

Håndtryk mellem mennesker

Kontakt i tillid

Når du bliver “forstyrret” kan du måske blive i stand til at “få øje på og se” udfordringen på en ny måde. At “få øje på” den måde, du tænker og ser udfordringen på, vil bevirke, at udfordringen allerede har forandret sig i dig. Netop fordi du nu har forandret noget i dig. At få øje på, hvordan måden at tænke på, virker og hvori forskellen består, vil øjebliklig forandre den historie, som du – måske – hænger fast i. Du behøver ikke længere at være “historien / fortællingen” om dig selv, fordi du ikke identificerer dig med den.

Jeg har ingen ambition om at skulle “redde” noget i eller imellem jer. Det er alene kun jer, der gennem lysten til forandring kan ændre noget i jer selv. Men jeg har en stor lyst til at møde jer og sammen se, hvor samtalen fører os hen, så I kan få et NYT LIV NU.

Tag kontakt, – lad os få en snak, så vi sammen kan finde ud af hvilket tema I ønsker at få løst når vi ses. Jeg holder til i Egebjerg, tæt på 8700 Horsens og glæder mig til at se jer.

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem