Traume- og følelsesforløsende berøringskontakt.

At gå i livet med angst, frygt og traumer kan nedsætte det flow, som ellers ville have været til rådighed i hverdagen, fordi: “jeg hele tiden skal være på vagt”. Angsten eller frygten har måske været der hele livet eller er kommet gennem et pludseligt voldsomt traume. Lad traume- og følelsesforløsende berøringskontakt være vejen for dig til igen at træde ind i livets flow.

Kender du følelsen af “ikke at være god nok”, “ikke at være accepteret”? Længes du stadigvæk efter en anerkendelse og kærlighed fra dine forældre eller andre nærtstående relationer? Har du følelsen i dig, at lige meget, hvor meget dine nærmeste relationer fortæller dig, at du er elsket  og afholdt, så fornægter du dette, “for jeg er ikke værd at elske”? Går du med den fastlåste følelsesmæssige misforståelse, at for at være elsket skal du hele tiden præstere og “bevise dit værd” for at få lov til at føle at du er afholdt og elsket? Eller har du været udsat for et så pludseligt voldsomt traume, at du er “låst” fast i dine følelser og ikke længere er i stand til at “bevæge” dig i såvel sind som krop på grund af de “senskader” som er kommet i kølvandet?

Give slip og være i kroppen.

Kan du kun være i hovedet og har glemt kroppen?

Jeg tror, at grundstammen til de fleste ubehagelige følelser kommer af angst / frygt. Traumer opstår i min forståelse i forbindelse med en voldsom angstprovokerende situtation, som personen helst havde været foruden og angiveligt ville have sagt nej til, hvis muligheden havde været tilstede. Der kommer et chok / traume, som giver en følelsesmæssig fastlåsning. Denne følelsesmæssige fastlåsning kan endog være ukendt / ubevidst på grund af fortrængning, fordi den måske er kommet i en tidlig alder. Mange kan derfor livslangt gå i en bevidst eller ubevidst forestilling om, at deres tilværelse ikke kan forandres.

Gennem min kontakt med mennesker er jeg af den overbevisning, at vi alle har mulighed for at forandre os, hvis vi giver os selv lov til i en aftalt ramme at blive rummet og mødt igennem berøringskontakt. Jeg har oplevet hvor følelsesforløsende det kan opleves for personer at turde give sig selv lov til at blive rummet og mødt gennem følelsesforløsende berøringskontakt, fuldt påklædt, såvel stående, siddende som liggende.

Hos mig vil den traume- og følelsesforløsende berøringskontakt altid foregår i en aftalt ramme, hvor du altid kan sige nej, således at der ikke kan ske noget uventet. Det er alene dig, som kan forandre noget i dig gennem de invitationer jeg kommer med og hvor du måske for første gang i dit liv virkelig får kontakt med det jeg kalder det impulsive JA.

Der er ikke noget i en session hos mig som du skal “tåle” eller “holde” ud. Du kan altid sige NEJ. Traume- og følelsesforløsende berøringskontakt skal ikke ses som en behandling, men er en mulighed for få øje på mulige følelsesmæssige fastlåsninger gennem berøring hvor du er fuldt påklædt.

Skulle du være interesseret i at bevæge dig i en anden og ny retning sammen med mig, så er du velkommen til at kontakte mig og give dig selv mulighed for at få et NYT LIV NU.